Vandværksboring

Vandaflæsning

Efter overgang til elektroniske vandmålere udsendes der ikke vandaflæsningskort, men der foretages automatisk aflæsning af vanduret. Nørhalne Vandværk sender aflæsningen til Jammerbugtforsyning (kloak/aflednings vand) 

Flytning

Enhver forbruger hæfter for afgifter og forbrug, indtil måleren er afmeldt hos Jammerbugt Forsyning A/S. Aflæsning af måler i forbindelse med flytning sker ved, at du selv aflæser din måler og kontakter:

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5

9490 Pandrup

Hovednummer 7257 9920

. Indbetalingskort må ikke overdrages til ny ejer.

Opkrævning af vandafgift

Vandværket har indgået en aftale med Jammerbugt Forsyning (jfas.dk) om opkrævning af vandafgift og det betyder at der skal afregnes direkte hertil på grundlag af de udsendte regninger. Opkrævningen finder sted 2 gange om året - nemlig årsafregning for året forud og årets 1. a'conto primo februar og 2.  a'conto primo august.

Vandværket opkræver og afregner grønne afgifter til skat – de grønne afgifter udgør i 2019 kr. 6,37 plus moms pr. m3 forbrugt vand,

Vandprisen i 2019 udgør kr. 3,75 plus moms  pr. m3 forbrugt vand. Hertil kommer den faste afgift. 

I takstbladet der kan hentes herunder kan nærmere detaljer findes om de forskellige takster der bruges i Nørhalne Vandværk i 2019 

Takstblad Nørhalne Vandværk 2019-2

Takstblad 2019 Nørhalne Vandværk