Vandspareråd

  • Aflæs vandmåleren regelmæssigt, og notér aflæsningen mindst en gang om måneden. Det kan give ubehagelige overraskelser, hvis måleren kun aflæses én gang årligt.
  • Et toilet, der løber ganske svagt kan på et år bruge 100 - 200 m3, og en almindelig vandspreder bruger ca. 1 m3 i timen.

Kontrol af vandforbrug

  • Er vandforbruget større end ca. 50 m3 pr. person pr. år, bør du kontrollere om der er utætheder i installationerne. Dette gøres ved at se om vandmåleren står helt stille (og det skal forstås som absolut helt stille) når der ikke er forbrug fra vandhaner, toiletter, vaskemaskine, opvaskemaskine og lignende.
  • Hvis måleren bevæger sig, er det sandsynligvis noget galt, og - i egen interesse - bør du kontakte en autoriseret VVS installatør.

Ledningsnettet

  • Vandspild er forbudt, og derfor opfordres forbrugere, som opdager en utæthed på ledningsnettet til, så hurtigt som muligt at underrette bestyrelsen eller Nørhalne VVS (se telefonnummer under "links") herom. Det gælder såvel i byområdet som i det åbne land.
  • Ledningsnet, stophaner m.v. er opmålt og kan aflæses i digitaliseret kortmateriale - altså vandets vej fra værk til ejendommens stophane, som ikke må tildækkes - og altid skal holdes synlig.