Nørhalne Vandværk A.m.b.a.

CVR-NR. 3297 3086 

Bakmøllevej 2, Nørhalne, 9430 Vadum

Telefon : 30 62 25 48

 

Vandværket blev etableret i 1933 på den plads på Bakmøllevej 2, hvor det stadig ligger.

Vandværket har lige siden forsynet Nørhalne By og Omegn med drikkevand, som udvindes fra to boringer, der er beliggende på og ved Bakmøllevej.

Der indvindes og distribueres ca. 90.000 m3 vand om året til værkets godt 600 forbrugere

Kapaciteten er betydelig større, idet der i slutningen af 1980’erne blev pumpet over 145.000 m3 ud til de dengang færre forbrugere.

Vandværket er løbende renoveret og ombygget, så det i dag fremstår som et godt vedligeholdt og driftsikkert vandværk.

 

  • Kompressor, der bruges i forbindelse med filterskylning.

  • Elektriske styretavler

  • Kontor- og mødelokale